Skip to content
uft logo red

EIT HEI INITIATIVE - Изграждане на иновации и предприемачество във висшето образование

EntreUnity

Предприемаческа мрежа от университети

Основната идея на проекта

Инициативата на Европейският институт за иновации и технологии (EIT) за изграждане на иновационен капацитет на висшите училища е ключова част от новата й стратегия – Програма за стратегически иновации на EIT 2021−2027. Проектът има за цел да подкрепи висшите учебни заведения с експертен опит и обучение, достъп до иновационната екосистема на EIT и финансиране, което им дава възможност да разработват планове за иновации, допълващи нуждите на отделните висши учебни заведения. Целите на проекта обхващат:

  • Стимулиране на иновациите
  • Споделяне и трансфер на знания
  • Изграждане на иновационни екосистеми на европейско ниво
  • Дигитализация във висшето образование
  • Засилване на предприемаческата активност на университетите

Консорциумът

Консорциумът представлява мрежа от амбициозни предприемачески университети, които споделят страст и отговорност за разрешаване на проблеми свързани с глобалната сигурност, застаряването на населението и изменението на климата, като образоват и обучат следващото поколение студенти в контекста на предприемачеството и иновациите.

Координатор на проекта е Queen’s University Belfast (QUB) – член на групата Ръсел, състояща се от 24-те водещи университета на Великобритания – нивото на образованието е от световна класа. С повече от 17 хиляди чуждестранни студенти, Queen’s се е превърнал в динамична, разнообразна институция и магнит за чуждестранни инвеститори. Университетът оглавява класацията за най-предприемаческо учебно заведение за 2019 и 2020 г. във Великобритания.

Целите на ЕntreUnity

Да се изгради образователна мрежа от световноизвестни иновационни лидери, които да подкрепят студенти и персонал

Да се вземе участие в авангардни програми за иновации

Да се разработят решения за глобални обществени предизвикателства, които насърчават устойчивия растеж, създават висококвалифицирани работни места и подобряват качеството на живот

Да се създаде стратегия за развитието на млади професионалисти, способни да се справят с обществените предизвикателства и нужди

EntreUnity IVAP:

Нашето участие

Университетът по хранителни технологии – Пловдив има богата почти седемдесет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров. УХТ – Пловдив има съществен принос към развитието на предприемачеството, както в Пловдив, така и на национално ниво. Екипът отговорен за реализирането на проекта HEI Initiative в България си е поставил амбициозната цел да затвърди позициите на УХТ- Пловдив, като предприемаческо средище и да обогати знанията си, чрез трансфер на опит и знания от партньорите в EntreUnity.

Външни партньори по проекта

Тематичните направления в предстоящата академия

Lean Launch Program

Обучителната програма е разработена, за да може да стимулира start-up компании да разгърнат потенциала си и да развият бизнеса си до следващо ниво. Състои се от 8 модула, които минават през различни етапи на бизнес структурата, като завършва с презентационни сесии (Pitching) пред реално жури от бизнес ангели и серийни предприемачи. Екип от професионалисти с опит в реализирането на бизнес идеи подпомага дейността на проекта на всеки етап. УХТ-Пловдив разработи специфичен хранителен продукт, който брандира, тества и представи по време на обучението.

Network Intelligence Masterclass

Академията представлява акселераторска програма насочена към лидери и иноватори. Обучението насочва предприемачите през конкретна методология, по време на която те самостоятелно изграждат своята екосистема и се научават да използват дигиталните мрежи по-ефективно. Непосредствените резултати от обучението са генериране на повече възможности за намиране на финансиране на идеята и достъп до водещи пазари.

Резултати

Екипът на УХТ – Пловдив взе активно участие в различните видове обучения и програми, които са част от проектното предложение, което акцентира върху трансфер на знания и технология през първата проектна година. В хода на една от програмите беше цялостно разработено бизнес предложение за специфичен продукт, който същевременно да носи в себе си комбинация от иновационна технология и пазарен потенциал и в същото време да запълни конкретно нишово търсене. Може да се запознаете с продукта на следната страница – https://www.rosiesausages.com/

Предстоящи събития

С развитието на технологиите, социалните медии станаха неразделна част от живота на всеки един млад човек. Z поколението е закърмено с интернет присъствието, където и дигиталния отпечатък представлява едно съществено доказателство за това какво оставаме след себе си. Докато търсим и споделяме информация, докато изграждаме профилите си в социалните медии, докато качваме снимки, разглеждаме сайтове и харесваме страници, нашия дигитален отпечатък непрекъснато нараства. Всичко това можа да повлияе, както положително на нашето бъдещо кариерно развитие, така и отрицателно. Изключително важно за всеки един млад човек е да знае как да изгради себе си и на кои компетенции да заложи, когато иска да се развива в дадено направление. Независимо от това дали сме решили да тръгнем по тежкия предприемачески път или да търсим престижна работна позиция в конкретна компания, ние трябва да бъдем внимателни затова как изграждаме нашия дигитален отпечатък.

Building your digital footprint

УХТ – Пловдив организира работен семинар на тема Building your digital footprint – Изграждане на твоя дигитален отпечатък, който ще ни помогне да разберем важните аспекти при работата със социалните медии и по-специално с LinkedIn. Обучението е насочено, както към настоящи и наскоро завършили студенти, така и към административния персонал на Университета. Програмата на семинара и темите разгледани в него са разработени в хода на проекта HEI Initiative – Изграждане на иновации и предприемачество във висшето образование финансиран от Европейския институт по иновации и технологии (EIT)

АНКЕТА

Последвайте ни: